Startsida

Camerata Arosiensis är en ensemble i kulturföreningen Westra Aros Mandoliner som spelar och utforskar Tidig Musik. Medlemmarna är erfarna amatörer och musiklärare, som vill bjuda sina åhörare på nyskapande och fascinerande tolkningar.

Bland kompositörer som Camerata Arosiensis gärna spelar kan nämnas Dowland, Preatorius, Sammartini, Teleman, Schop m.fl.

Camerata Arosiensis har genom åren samarbetat med sångare från Mälardalens högskola, blockfjöjtsolister från kulturskolan och flera andra solister. Just nu har vi ett samarbete sångkvartetten Kvartett Jeanette i Eskilstuna som ensemblen gjort ett par konserter ihop med.

Tidig Musik

Tidig musik är en etablerad term för den äldsta nedskrivna musiken. Medeltiden fram till cirka 1450 och renässansmusiken brukar räknas in i begreppet för den musikaliska perioden. Ibland räknas också barockmusiken i detta. Camerata Arosiensis har valt att arbeta med musik från renässansen och den tidiga barocken.

Lyssna på vår sommarkonsert i Viksängskyrkan här.

Läs mer om denna spännande musik här.